Prof. Dr. med. vet. Ralf S. Müller, DipACVD, FANZCVSc, DipECVD

Gość Specjalny Warsztatów

ralf penny 8 2018Prof. Ralf S. Müller ukończył studia pracą doktorską w Monachium w Niemczech w 1987 r. i pracował w kilku dużych i małych gabinetach weterynaryjnych, a następnie odbył rezydenturę w zakresie dermatologii weterynaryjnej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w 1992 r. W 1992 roku przeniósł się do Melbourne w Australii, aby pracować ze swoją partnerką i żoną Dr. Sonyą Bettenay. Wspólnie stworzyli pierwszą, specjalistyczną praktykę w Australii. W tym czasie dr Müller był jednocześnie konsultantem i nauczycielem w Weterynaryjnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Sydney. Ralf i Sonya założyli (i nadal prowadzą) Program Edukacji na Odległość w dziedzinie Dermatologii Weterynaryjnej Centrum Edukacji Weterynaryjnej Uniwersytetu w Sydney. W 1999 roku Ralf został asystentem profesora dermatologii weterynaryjnej w Wyższej Szkole Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Biomedycznych na Uniwersytecie Uniwersytetu Stanowego w Kolorado. W 2004 roku przyjął stanowisko szefa dermatologii weterynaryjnej na Uniwersytecie w Monachium w Niemczech. Jego główne zainteresowania badawcze to alergie i ektopasożyty. Opublikował ponad 200 opracowań, artykułów, rozdziałów w książkach i książek oraz poprowadził ponad tysiąc seminariów i wykładów na całym świecie.

 
 

Dr. med. vet. Ana Rostaher, Dipl. ECVD

Gość specjalny warsztatówRostaher

Ana Rostaher ukończyła Słoweńską Szkołę Weterynaryjną w Lublanie w 2002 roku. Spędziła 4 lata pracując w małym gabinecie weterynaryjnym w Słowenii i ukończyła staż na Uniwersytecie Weterynarii w Wiedniu w 2005 roku. Podczas swojej rezydentury dermatologicznej na Wydziale Medycyny Małych Zwierząt Szkoły Weterynaryjnej w Monachium, Ana ukończyła również zewnętrzne stypendium badawcze w Jackson Laboratory Maine w Bar Harbor w 2010 roku. Uzyskała dyplom Europejskiej Szkoły Dermatologii Weterynaryjnej w 2011 roku i pracowała jako doradca w zakresie dermatologii w dwóch prywatnych klinikach weterynaryjnych w okolicy Paryża. Obecnie jest zatrudniona w Szkole Weterynaryjnej w Zurychu w Szwajcarii jako starszy klinicysta i przygotowuje habilitację z zakresu alergologii weterynaryjnej. Ma za sobą ponad 50 wykładów dla lekarzy weterynarii i ponad 100 publikacji. Ana jest członkiem-założycielem Dermatologicznej Grupy Badawczej w Słowenii.

 
 

 

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Pomorska Handwerker DorotaPrzedkonferencyjne warsztaty praktyczne

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker - specjalista chorób psów i kotów. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w 1999 roku. Przez osiem lat pracowała jako asystent, a później jako adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, gdzie obroniła pracę doktorską z zakresu alergologii. Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, gdzie konsultuje wyłącznie przypadki kliniczne z zakresu dermatologii, alergologii i endokrynologii. Jest autorką licznych artykułów i publikacji. Od wielu lat bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologii PSLWMZ, której jest aktualną przewodniczącą. Jest organizatorką wielu kongresów, szkoleń i kursów dla lekarzy weterynarii oraz pomysłodawczynią i założycielką Akademii Dermatologii Weterynaryjnej. Jej pasją jest uczenie innych i zarażanie „dermatologią”.

Dr n. wet. Maciej Guzera, Dipl. ECVCP

guzeraPrzedkonferencyjne warsztaty praktyczne

Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 roku. Rozprawę doktorską obronił w 2014 roku. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął staż rezydencki na Wydziale Medycyny Weteterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. W 2017 roku zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology. Uczestniczył w licznych projektach badawczych – jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.